Registrovaný sociálny podnik

V zmysle povinnosti vyplývajúceho zo §15 zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje spoločnosť Slovenský integračný podnik, o.z. registrovaný socialny podnik na svojom sídle výročnú správu.

Kontakt

© 2023 Created with love by AS design

Scroll to Top